Voor het voortgezet onderwijs gelden vaak andere prioriteiten bij het maken van schoolfoto’s. De fotografie moet vooral snel en efficiënt verlopen zonder het lesrooster te verstoren en toch moet de kwaliteit perfect zijn tegen een scherp tarief.
Wij voegen daar aan toe dat we geheel in overleg met de school maatwerk kunnen leveren. Denk daarbij aan leerlingpassen, digitale bestanden voor het leerlingvolgsysteem etc.